Biz süflör kullanmadan yaşamayı öğrenen çocuklar yetiştirmeyi istiyoruz. Kültürümüz ve ülkemizin eğitim sistemi, çocuklarımızı büyüme ve gelişme sürecinde süflörlük yaparak yetiştirmeye yatkındır. Hatta bunda bazen o kadar da ileriye gideriz ki zaman zaman dayanamayıp çocuklarımızın yerine sahneye biz fırlarız. Süflör kullanmadan yaşamayı öğrenen çocuklarımızın liderler olarak ülkemize katkıda bulunacaklarına inanıyoruz.

Biz çocukların kendini ifade edip üretebilmesi için onları yetiştiriyoruz. Çocuğunuzun var olan yeteneklerini bulunduğu noktadan alıp farklı ve ileri noktalarda keşfetmelerine olanak sağlıyoruz. Bizler çocuklarınızı tanıyoruz. Gözlemliyoruz, yetenekleri doğrultusunda yönlendiriyoruz.

Klasik anaokullarından bizi ayıran ana unsur ezberci olmamamızdır. Uyguladığımız birçok yaklaşımın özü aynıdır. Kısacası klasikçi değiliz. Bizler çocuklara deneyerek farklı ortamlar sağlıyoruz. Öğretmenlerimiz rehberdir. Resim, seramik, drama, ebru ve atık materyal çalışmaları gibi birçok farklı çalışma yaparken sabit ortamlarda kalmıyoruz. İlgi alanlarını değiştirerek üretkenliklerini geliştiriyoruz.

Farkındalığı yüksek, sorumluluk duygusuna sahip, sosyal duygusal alanı güçlü kendine güvenen, hakkını savunabilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına saygılı ve bağlı birer birey yetiştirmek için varız.
Biz çocuklarımıza

Bizimle tanışmadan çocuğunuzu emanet etmeyin…

Saygılar…

Farkındalığı yüksek, sorumluluk duygusuna sahip, sosyal duygusal alanı güçlü kendine güvenen, hakkını savunabilen bir nesil…


Com/ may 20 guest post nina amir negativity, attitude, https://resumecvwriter.com/ success hosted by susan g.